ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และงานด้านวิศวกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และงานด้านวิศวกรรม

บริษัท อีพีซี อินเตอร์เทค จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเฉพาะทาง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 12 ปี เพื่อตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ

บริษัท อีพีซี อินเตอร์เทค จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเฉพาะทาง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 12 ปี เพื่อตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ

บริการออกแบบ จัดหา ควบคุม ก่อสร้าง ที่ปรึกษา ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนครบวงจร

บริการออกแบบ จัดหา ควบคุม ก่อสร้าง ที่ปรึกษา ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนครบวงจร

บริการออกแบบ จัดหา ควบคุม ก่อสร้าง ที่ปรึกษา ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนครบวงจร

EPC Intertech มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาโปรเจคที่ตรงใจลูกค้า ในทุกขนาดและประเภทธุรกิจ เราเข้าใจดีว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน เราจึงพร้อมที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ และพัฒนาโปรเจคที่ตอบโจทย์ และช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

EPC Intertech มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาโปรเจคที่ตรงใจลูกค้า ในทุกขนาดและประเภทธุรกิจ เราเข้าใจดีว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน เราจึงพร้อมที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ และพัฒนาโปรเจคที่ตอบโจทย์ และช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

EPC Intertech มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาโปรเจคที่ตรงใจลูกค้า ในทุกขนาดและประเภทธุรกิจ เราเข้าใจดีว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน เราจึงพร้อมที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ และพัฒนาโปรเจคที่ตอบโจทย์ และช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

งานด้านบริการ

 • โครงการแบบเบ็ดเสร็จ

 • จัดหาและติดตั้งภายในประเทศ

 • บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา

EPC Intertech SCOPE


 • Turnkey EPC

 • Local supply &

 • Installation

 • O & M service

งานด้านที่ปรึกษา

 • บริการพัฒนาโครงการ

 • บริการศึกษาความเป็นไปได้

 • บริการวิศวกรอิสระ

 • บริการผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 • บริการทดสอบประสิทธิระบบโซล่าร์

CONSULTANT SCOPE


 • Project Developtment

  service

 • Feasibility study

  service

 • Independent Engineer

 • Construction Supervisor

 • Solar Performance Test

พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติม

วิศวกรรมเฉพาะทาง

ดูเพิ่มเติม

วิศวกรรมเฉพาะทาง

ดูเพิ่มเติม

เพื่อความยั่งยืนในธุรกิจของคุณ

EPC Intertech ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ โดยมีหลักการบริหารงานด้วยคุณภาพ ราคา และเวลา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ไม่ว่าท่านจะอยู่ระหว่างช่วงวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อเลือกโครงการ พัฒนาโครงการ, ช่วงก่อสร้างโครงการ หรือช่วงพัฒนาต่อยอดโครงการ

บริการออกแบบ

บริการออกแบบ

บริการควบคุมติดตั้ง

บริการควบคุมติดตั้ง

ก่อสร้างแบบครบวงจร

ก่อสร้างแบบครบวงจร

© 2024 EPC Intertech

All rights reserved.

10 ซอยรินรดา (ศรีนครินทร์ 15) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : +662 379-4128

อีเมล์ : solarsupport@epci.co.th

10 ซอยรินรดา (ศรีนครินทร์ 15) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : +662 379-4128

อีเมล์ : solarsupport@epci.co.th

© 2024 EPC Intertech

All rights reserved.

10 ซอยรินรดา (ศรีนครินทร์ 15) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : +662 379-4128 อีเมล์ : solarsupport@epci.co.th

© 2024 EPC Intertech

All rights reserved.